KLEUR mijn leven

 

Activiteiten in het buitenland

De activiteiten die wij verrichten zijn een nevenactiviteit tijdens onze aanwezigheid in Kosovo. Deze worden verricht wanneer een basisschool of zorg project gaande is.

Waarom verrichten wij deze activiteiten?

Het is vanzelfsprekend, dat wanneer je trek hebt je snel iets uit de koelkast pakt. Ook is het voor ons vanzelfsprekend dat wanneer iemand een ongeluk maakt er een ambulance komt. Op niet meer dan 2,5 uur vliegafstand en op heel veel andere plekken op aarde zijn deze zaken helemaal niet vanzelfsprekend. In Kosovo leven heel veel mensen in armoede. Zo zijn er ook genoeg tekorten op het gebied van medische spullen en kleding. Kinderen hebben geen speelgoed zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Daarom proberen wij meer te doen wanneer we in Kosovo zijn.

Hieronder worden de activiteiten die wij verrichten kort beschrijven. 

Voedselpakketten 

Tijdens onze aanwezigheid in Kosovo delen wij voedselpakketten uit, wanneer er meer geld is opgehaald dan nodig was voor de renovatie van de school, of wanneer wij achteraf geld overhouden. Indien er tijd over is, worden de pakketten door de vrijwilligers zelf uitgedeeld. Wanner er geen tijd meer is, worden de pakketten uitgedeeld door vrijwilligers uit Kosovo. Zij sturen ons achteraf foto’s op, zodat wij het alsnog kunnen zien. De gezinnen die een pakket krijgen worden zorgvuldig geselecteerd door de gemeente, omdat zij inzicht hebben in de situaties van de bewoners. Zo gaan de pakketten naar de gezinnen die deze het meest nodig hebben. Een voedselpakket kan al voor € 30,- samengesteld worden. 

Tijdens het eerste basisschool project zijn er 35 voedselpakketten uitgedeeld. Hierna heeft het bestuur weer een bezoek gebracht aan Kosovo en toen zijn er wederom 25 voedselpakketten uitgedeeld. Tijdens het tweede basisschool project hebben wij maar liefst 50 gezinnen blij gemaakt met een voedselpakket. Het hoogtepunt was het jaar 2012, waarbij 75 voedselpakketten zijn uitgereikt. In 2013, tijdens het vierde project, zijn wederom 50 gezinnen blij gemaakt met een voedselpakket. Tijdens het vijfde project hebben we 15 voedselpakketten uitgedeeld. In 2016, tijdens het zesde project zijn wederom 50 voedselpakketten uitgedeeld.  Dit levert een totaal op van 300 voedselpakketten.

Naast voedselpakketten zijn er tot op heden drie schapen en vier koeien geslacht. Het vlees is verdeeld onder meer dan 37 gezinnen. 

Kleding en speelgoed 

Tot op heden hebben wij vijf keer een busje volgeladen met speelgoed en kleding en vervoerd naar Kosovo. Het speelgoed wat kinderen hier na een keer spelen aan de kant zetten, maakt kinderen in Kosovo het meest gelukkige kind op aarde. Naast dat wij speelgoed meenemen vanuit Nederland, kopen wij ook speelgoed in voor de scholen die wij verbouwen. Vaak komt het voor dat scholen helemaal geen speelgoed en/of speelmateriaal bezitten. Vooral voor jonge leerlingen is speelgoed essentieel om hier ook dingen van te leren. 

Wanneer wij de mogelijkheid hebben om tijdens het basisschool project ook een busje vol speelgoed en kleding te transporteren naar Kosovo, wordt door het bestuur en de vrijwilligers de kleding en het speelgoed ingezameld. Deze spullen worden, net als de voedselpakketten, zorgvuldig uitgedeeld aan de mensen die deze het hardst nodig hebben.

In totaal zijn er meer dan 300 mensen voorzien van kleding en hebben wij ten minste 500 kinderen gelukkig gemaakt met speelgoed en schoolspullen.

Schoolgerei

Het komt vaak voor dat de scholen die wij verbouwen geen of niet genoeg schoolgerei en lesmateriaal hebben. Ze missen vaak essentiële dingen, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en schriften. Van het geld wat wordt ingezameld voor de verbouwing, wordt een deel gereserveerd voor schoolgerei. De docenten wordt gevraagd welk materiaal ontbreekt, zodat er precies gekocht kan worden wat nodig is. Daarnaast krijgt elke leerling een tasje tijdens de opening, met daarin onder andere schriften, een pen, een potlood, kleurpotloden, een gum en een puntenslijper. Elk klaslokaal krijgt een doos met daarin benodigdheden voor de klas. Hierin zitten onder andere rekenmachines, geodriehoeken, linialen, passers en stiften.