KLEUR mijn leven

 

Missie, visie en doelstellingen

Missie

Onze missie is het bieden van (humanitaire) hulp aan landen die bezig zijn met de wederopbouw van het land na een oorlogsperiode. Hierbij focussen wij ons voornamelijk op kinderen. Ons motto is dan ook het aanbrengen van KLEUR in het leven van zoveel mogelijk kinderen.

Visie

Onze visie is het uitbreiden van de BOZporus familie om zo steeds meer en meer hulp te kunnen bieden aan zoveel mogelijk mensen. Dit willen wij realiseren door gemiddeld elk jaar een project (basisschool project of zorg project) op te zetten, om zo KLEUR aan te brengen in levens van kinderen en ook volwassenen.

Doelstellingen

Ons voornaamste doel is het bieden van humanitaire hulp op internationaal vlak. Dit willen wij realiseren door het organiseren van activiteiten in Nederland om geld te kunnen werven en door het werven van jongeren uit Nederland die zich willen inzetten voor degenen die het minder hebben in het minder welvarende oosten. Daarnaast is het in stand houden van de activiteiten die de stichting verricht ook een doelstelling. Een andere doelstelling is het uitbreiden van de activiteiten. Naast het basisschool project, houden wij ons ook bezig met andere projecten zoals het zorg project. Daarnaast delen wij, wanneer dit mogelijk is, speelgoed, kleding en voedselpakketten uit tijdens projecten in het buitenland. Stichting BOZporus zien wij als een brug die verbindt op verschillende manieren. Ons doel is het verbinden van welvarende landen met minder welvarende landen, maar ook het verbinden van jongeren en ook ouderen door samen te werken aan projecten die humanitaire hulp als doel hebben.